DMCA.com Protection Status

Thực hiện dịch vụ pháp lý để nhượng quyền thương mại

Dịch Vụ Pháp Lý

Dịch Vụ Pháp Lý

Thực hiện dịch vụ pháp lý để nhượng quyền thương mại

Ngày đăng : 13/02/2020 - 11:13 AM

 

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm hoặc một quy trình hoạt động là một đối tượng sở hữu công nghiệp và đang được bảo hộ. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Thực hiện dịch vụ pháp lý để nhượng quyền thương mại

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388