Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh Tổng bí thư

Tin tức

Tin tức

Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh Tổng bí thư

Ngày đăng : 03/02/2020 - 10:07 AM

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định mới (số 214) về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thay thế quy định 90 cũ từ năm 2017.

 

Theo đó, quy định mới nêu Tổng bí thư phải "có năng lực chỉ đạo chuẩn bị, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt". So với quy định cũ đã bổ sung cụm từ "cán bộ chủ chốt". 

 

Theo ông Nguyễn Đức Hà (nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương), cán bộ chủ chốt ở Trung ương được hiểu là các chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban bí thư.

 

Cũng theo quy định mới, Tổng bí thư phải là người "đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên; trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định". 

 

Như vậy, thay vì yêu cầu "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" như trong quy định 90, quy định 214 chỉ yêu cầu "hoàn thành tốt nhiệm vụ". Ở nội dung này, các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cũng được điều chỉnh tương tự. 

 

Quy định mới nêu Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều phải "có uy tín cao trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân"; thêm "nhân dân" so với quy định cũ.

 

Chức danh Tổng bí thư tiếp tục được quy định là "trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị...". Các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được điều chỉnh từ "hạt nhân đoàn kết" trong Trung ương, Bộ Chính trị và trong toàn Đảng, thành "trung tâm đoàn kết".

 

Ở phần tiêu chuẩn chung, về chính trị tư tưởng, quy định mới bổ sung thêm tiêu chuẩn "kiên định đường lối đổi mới của Đảng" và "kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng".

 

Về đạo đức lối sống, quy định mới nêu chi tiết hơn tiêu chuẩn liên quan đến công tác cán bộ. Theo đó, cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý phải "thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình và chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ".

 

Ngoài ra, quy định mới sửa đổi, bổ sung chi tiết hơn cho các chức danh lãnh đạo trong khối các cơ quan đảng ở Trung ương; cơ quan Quốc hội, bao gồm cả Kiểm toán Nhà nước; cơ quan Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; cơ quan tư pháp...

 

Theo VnExpress

Bài viết khác
  Điều tra bổ sung Phúc XO  (26.02.2020)

Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh Tổng bí thư

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388