Những vấn đề xoay quanh việc xử phạt người TGGT vi phạm nồng độ cồn

Tin tức

Tin tức

Những vấn đề xoay quanh việc xử phạt người TGGT vi phạm nồng độ cồn

Ngày đăng : 03/02/2020 - 10:07 AM

 

LỜI DẪN

 

Thời gian gần đây, câu chuyện về xử phạt người tham gia giao thông (NTGGT) vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là về mức phạt đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận, cũng như các cơ quan ban ngành truyền thông.

 

Hiện vấn đề này vẫn đang có nhiều quan điểm trái chiều nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng rất sâu rộng, tác động một cách trực tiếp đến từng người dân của Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Do đó, để rộng đường dư luận, người viết sẽ  đặt ra một vài câu hỏi mà bản thân còn thắc mắc để người đọc có thể cùng nhau bàn luận dưới góc độ pháp lý, kinh tế - xã hội.

 

NỘI DUNG

 

Quy định xử phạt do vi phạm nồng độ cồn là quy định không hề mới, quy định này được kế thừa qua những lần ban hành pháp luật liên quan đến An toàn giao thông và mới đây nhất là Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Trong đó tại Điều 8 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm dành hẳn khoản 8 quy định: 

 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

 

8. Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.

 

Như vậy trên tinh thần quy định này có thể thấy, người điều khiển xe ô tô không được phép có nồng độ cồn; người điều khiển xe máy vẫn được phép có nồng độ cồn nhưng phải trong hạn mức tối đa cho phép. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên cơ sở điều luật này, ngày 26/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 46/2016/NĐ-CP hướng dẫn về mức phạt cụ thể đối với người vi phạm tại Điều 5, Điều 6 như sau:

 

Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở;

...

8. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

b) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở;

9. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

 

Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

6. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

...

8. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

 

Ngày 24/6/2019, Luật Phòng chống tác hại rượu bia được ban hành (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) tại Khoan 1 Điều 35 đã sửa đổi Khoản 8 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008. Nội dung sau khi sửa đổi:

 

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung quy định của một số luật khác 

 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 như sau: 

 

“8. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

 

Với nội dung sau khi sửa đổi này thì không chỉ có người điều khiển ô tô mới bị nghiêm cấm có nồng độ cồn mà ngay cả người đi xe máy, xe đạp cũng không được phép (không còn hạn mức cho phép như quy định cũ).

 

Vấn đề thứ 1:

Việc mở rộng đối tượng bị nghiêm cấm có nồng độ cồn khi tham gia giao thông như vậy như vậy liệu có cần thiết và phù hợp với đặc điểm văn hoá, xã hội của Việt Nam?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nội dung được sửa đổi có hiệu lực, Chính phủ cũng đã nhanh chóng ban hành nghị định 100/2019/NĐ-CP vào ngày 31/12/2019 (bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/01/2020 - cùng ngày hiệu lực với Luật phòng chống tác hại rượu bia). Với Nghị định này mức phạt tiền và hình phạt bổ sung đều cao hơn rất nhiều lần so với Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

 

Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

6. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

...

8. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

 

10. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

 

Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

8. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...

e) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

 

BẢNG SO SÁNH MỨC PHẠT

 

 

Nghị định 46

Nghị định 100

Ô TÔ

Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1l khí thở;

02 - 03 triệu đồng

(tước Bằng từ 01 - 03 tháng)

06 - 08 triệu đồng

(tước Bằng từ 10 - 12 tháng)

Nồng độ cồn vượt quá 50 mgđến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1l khí thở

07 - 08 triệu đồng

(tước Bằng 03 - 05 tháng)

16 - 18 triệu đồng

(tước Bằng 16 - 18 tháng)

Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 l khí thở;

16 - 18 triệu đồng

(tước Bằng 04 - 06 tháng)

30 - 40 triệu đồng

(tước Bằng 22 - 24 tháng)

XE MÁY

Nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

1- 2 triệu đồng

2 - 3 triệu

Nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

3- 4 triệu

4 -5 triệu

nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

 

6- 8 triệu đồng

 

Như vậy mức phạt tiền tối đa đối với người điều khiển ô tô vi phạm lỗi này là 40 triệu đồng, đối với người điều khiển xe máy là 8 triệu đồng

Theo số liệu của cục Thống kê, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vào khoảng 3000USD/năm tương đương khoảng 60 triệu đồng/năm. Như vậy nếu người vi phạm vào mức cao nhẩt ( bị phạt 40 triệu đồng) thì xem như 2/3 thu nhập của 1 năm bị mất.

 

Vấn đề thứ 2: 

Mức phạt như vậy liệu có quá cao so với thu nhập thực tế của người dân hay không, mục đích của mức phạt là để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đảm bảo an toàn giao thông hay tăng thu ngân sách?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Theo quy định tại Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 2015, đối với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước TW thì thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành (khoản 1 Điều 151). Riêng đối với văn bản được ban hành theo thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành (khoản 2 Điều 151).

 

Chiếu theo quy định này, Nghị định 100 được ban hành ngày 30/12/2019 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, như vậy có thể kết luận, Nghị định này được ban hành theo thủ tục rút gọn.

 

Vấn đề thứ 3:

Tại sao một văn bản có phạm vi áp dụng rộng, tác động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân như Nghị định 100 nhưng lại được ban hành theo thủ tục rút gọn và áp dụng ngay, trong khi chưa kịp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân được biết?

 

MR.LIEU

Bài viết khác
  Điều tra bổ sung Phúc XO  (26.02.2020)

Những vấn đề xoay quanh việc xử phạt người TGGT vi phạm nồng độ cồn

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388