DỊCH COVID-19 CÓ ĐƯỢC XEM LÀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG KHÔNG ?

Tin tức

Tin tức

DỊCH COVID-19 CÓ ĐƯỢC XEM LÀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG KHÔNG ?

Ngày đăng : 28/06/2021 - 3:51 PM

Vào tháng 01/2021, tôi có ký hợp đồng thuê nhà ở Quận 1, thời hạn thuê 5 năm với mục đích kinh doanh, cụ thể là kinh doanh nhà nghỉ. Theo hợp đồng tôi có đặt cọc tiền thuê nhà là 6 tháng, nay vì dịch Covid-19 mà tôi không thể kinh doanh được nữa. Tôi muốn trả lại nhà và lấy lại tiền đặt cọc. Trong hợp đồng chúng tôi có thỏa thuận nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng thì tôi được trả lại nhà, lấy lại tiền đặt cọc 6 tháng và báo trước 1 tháng cho chủ nhà. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này thì dịch covid-19 có được xem là sự kiện bất khả kháng như trong hợp đồng đã quy định không ? Cảm ơn Luật sư !

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015:

“Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”

Khi dịch bùng phát, cơ quan nhà nước đã ban hành các “lệnh” không được phép hoạt động các dịch vụ không thiết yếu, như Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của chính phủ. Lẽ đương nhiên các “lệnh cấm” này trở thành bất khả kháng. Yêu cầu dừng các hoạt động là một yếu tố khách quan và cũng không thể lường trước được do đây là các quyết định của Cơ quan nhà nước khi có dịch bệnh xảy ra, bắt buộc phải thực hiện.

Trong trường hợp có xảy ra thiệt hại, về nguyên tắc, người có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, luật cũng cho phép trong trường hợp này các bên có thể thỏa thuận lại. Do đó, tùy theo quan hệ giữa các bên, khi xảy ra thiệt hại xuất phát từ lệnh cấm đó, các bên hoàn toàn có thể cùng chia sẻ rủi ro.

Trong trường hợp không thể thỏa thuận được, dịch Covid-19, có thể coi là sự kiện bất khả kháng nếu các bên chứng minh được rằng trong tình huống cụ thể của mình hậu quả gây ra bởi dịch Covid-19 là không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp trong khả năng của mình. Bên bạn là bên thuê nhà, nếu bạn chứng minh được chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất từ việc khai thác mặt bằng thuê này, cụ thể là việc kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ đã bị nhà nước cấm hoạt động do Covid-19, ảnh hưởng của sự kiện khách quan làm một bên không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng thì đó là dấu hiệu của sự kiện bất khả kháng.

Tại Khoản 2 Điều 351 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật khi có sự kiện bất khả kháng thì bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì không phải chịu trách nhiệm dân sự. Các bên phải xem lại hợp đồng đã ký kết quy định như thế nào về hậu quả khi xảy ra sự kiện bất khả kháng? Bên bị ảnh hưởng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia không? Các bên có quyền được gia hạn hợp đồng cho một khoảng thời gian quy định tại hợp đồng hay không? Tùy vào thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mà một hoặc các bên có quyền chấm dứt hợp đồng.

Trong trường hợp hợp đồng không quy định rõ về các điều khoản sự kiện bất khả kháng, khi bên thuê nhà là bên có nghĩa vụ phải thực hiện, để tránh các vi phạm hợp đồng, bạn  cần gửi thông báo cho bên chủ nhà về sự kiện bất khả kháng do dịch Covid -19. Trong thông báo cần ghi rõ, thời điểm bắt đầu sự kiện bất khả kháng; ảnh hưởng của dịch Covid -19, các biện pháp đã hoặc sẽ thực hiện để hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid -19; dự liệu các thiệt hại có thể phát sinh và đề nghị bên còn lại xem xét, đàm phán và thống nhất về các biện pháp xử lý tài chính, nghĩa vụ tồn đọng của bên đó trước dịch Covid-19. Các biên bản thỏa thuận, làm việc này cần được lập thành văn bản, phụ lục của Hợp đồng.

Giao kết hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên dựa trên nguyên tắc tự do, thiện chí, trung thực và bình đẳng. Theo đó, các bên có thể yêu cầu, đàm phán với nhau việc chấm dứt hoặc thay đổi các điều kiện trong hợp đồng. Tuy nhiên, sự yêu cầu này cần tuân thủ theo nội dung hợp đồng mà các bên đã thoả thuận trước đó, đồng thời phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Trên nguyên tắc thiện chí, bạn có thể trao đổi với chủ nhà để tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc trả lại nhà và xử lý tiền đặt cọc để tránh gây thiệt hại cho cả hai bên.

Trên đây là những thông tin tư vấn mang tính chất tham khảo xin được gửi đến bạn.

Trân trọng!

Bài viết khác
  Điều tra bổ sung Phúc XO  (26.02.2020)

DỊCH COVID-19 CÓ ĐƯỢC XEM LÀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG KHÔNG ?

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388