Đơn đề nghị huỷ kết hôn trái pháp luật

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn đề nghị huỷ kết hôn trái pháp luật

Ngày đăng : 21/02/2020 - 9:43 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------o0o--------

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Hủy kết hôn trái pháp luật)

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………. 

 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:.....................................................................

 

Địa chỉ:.........................................................................................................................

 

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):.........................................

 

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ..............................................................................................

 

Tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân.....................................................................
việc như sau:

 

- Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: Hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa ông .......................................... và bà …………………………….

 

- Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:…..….....................................................................................................................

 

- Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:............................................................................................................................

 

- Các thông tin khác (nếu có):.....................................................................................

 

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

 

1. .......................................................................................................................................

 

2. ........................................................................................................................................

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

                                                                 ………., ngày......tháng......năm…. 

                                                                               NGƯỜI YÊU CẦU 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn đề nghị huỷ kết hôn trái pháp luật

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388