Đơn đề nghi xét xử ly hôn vắng mặt

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn đề nghi xét xử ly hôn vắng mặt

Ngày đăng : 21/02/2020 - 9:44 AM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày......tháng......năm ......... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(về việc yêu cầu ly hôn vắng mặt) 

          Kính gửi:  Tòa án nhân dân …………………………..……….

 

Tôi là: ………………………………………………………………………………………

 

Sinh ngày ………. tháng ………….. năm ………………

 

CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu số:…………… do ………….……….. cấp ngày …………

 

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………

 

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………..

 

Tôi là …….…… trong vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là …………….…và bị đơn là …….……...

 

Hiện nay, do tôi …………………………………………………………………………….

nên không thể tham gia phiên tòa xét xử được. 

 

Ngoài ra, dưới đây tôi xin trình bày yêu cầu của mình các nội dung sau:

 

1. Về quan hệ hôn nhân: …………………………………………………………………

 

2. Về con chung: …………………………………………………………………………

 

3. Về công nợ chung: ……………………………………………………………………...

 

Vì lý do nêu trên, tôi kính mong quý Tòa chấp thuận sự vắng mặt của tôi trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng/vợ tôi là ……………………………………………………

 

Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn đề nghi xét xử ly hôn vắng mặt

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388