Đơn đơn phương ly hôn (áp dụng trong trường hợp 1 bên (vợ/chồng) yêu cầu ly hôn)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn đơn phương ly hôn (áp dụng trong trường hợp 1 bên (vợ/chồng) yêu cầu ly hôn)

Ngày đăng : 03/02/2020 - 9:53 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

    (v/v: Ly hôn)

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN  ………………………………………………..……..…………………………………………

Người khởi kiện:………………………………………………….Sinh năm …………...……..………………………………………

Số CMND: ………….…………. Nơi cấp: ……………….. Ngày cấp: ………….………………….………………….………....

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..………….………………….………...

Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………….………….………………….………...

Số điện thoại: …………………………….………………….………………….………………….………………….………........

Người bị kiện: :……………………………………….………….Sinh năm …………………..………….………………….………

Số CMND: ………….…………. Nơi cấp: ………………... Ngày cấp: ………….………………….………………….………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….…………………….………….………………….………

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………….……………………………………….………………….………

Số điện thoại: …………………………….………………….………………….………………….………………….………......

Yêu cầu Toà án nhân dân………………………………… giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1.Về quan hệ hôn nhân:……………………………………………………………..………….………………….………

………………………………………………………..……………………………………………….………………….………

………………………………………………………..……………………………………………….………………….………

2. Về con chung:…………………………………….……………………………….………….………………….………

………………………………………………………..……………………………………………….………………….………

………………………………………………………..………….………………….………………….…………………..........…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Kính đề nghị Tòa án xem xét.

3.Về tài sản chung: …………………………………………………………………………….………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…………………………………………………….………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………………………………………..

4.Về nợ chung:………………………………………………………………………………….………………….………

..............................................................................................................................................………….………………….………

..............................................................................................................................................………….………………….………

..............................................................................................................................................………….………………….………

 

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

……….., ngày ….. tháng …. Năm ……

Người khởi kiện

 

Những tài liệu gửi kèm theo đơn:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn (Bàn chính)

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn đơn phương ly hôn (áp dụng trong trường hợp 1 bên (vợ/chồng) yêu cầu ly hôn)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388