Đơn thuận tình ly hôn (áp dụng trong trường hợp cả 2 vợ chồng yêu cầu ly hôn)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn thuận tình ly hôn (áp dụng trong trường hợp cả 2 vợ chồng yêu cầu ly hôn)

Ngày đăng : 07/05/2021 - 10:25 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

 

Kính gửi:  Tòa án nhân dân  ……………………………………………………..……..………………………………………………..

1 - Họ tên chồng     : ………………………….……………… Sinh năm: ……….…….…......………………………………………………..

Số CMND               : ……….……..……. Nơi cấp: ……….……….. Ngày cấp: ………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú : ………………………………………………………………………........………………………………………………..

2 - Họ tên vợ.          : ……………………………..……………..  Sinh năm: ………………...………………………………………………..

Số CMND               : ………..…………. Nơi cấp: …………….….. Ngày cấp: ………….……………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………….……….………………………………………………..

    Chúng tôi yêu cầu Tòa án nhân dân……………………….…………….. công nhận các nội dung sau:

         1.Về quan hệ hôn nhân:…………………………………………………………….………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính đề nghị Tòa án xem xét.

2. Về con chung:……………………………………………………….…………….………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………..

3.Về tài sản chung: ……………………………………………………………….....………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………..

Về nợ chung: ...............................................................................................................………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………..

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của chúng tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra chúng tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

……….., ngày ….. tháng …. Năm ………

        

Người yêu cầu 


                                   Vợ                                                                                  Chồng

 

 

                                               

Những tài liệu gửi kèm theo đơn:

1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

4. Đăng ký kết hôn (Bản chính)

5. Một số giấy tờ khác có liên quan

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn thuận tình ly hôn (áp dụng trong trường hợp cả 2 vợ chồng yêu cầu ly hôn)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388