Đơn tố cáo (lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn tố cáo (lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Ngày đăng : 17/04/2021 - 3:01 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

..........., ngày …..tháng……..năm 20…..

 

ĐƠN TỐ CÁO

 

(Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của …………………..)

 

Kính gửi: CÔNG AN QUẬN/HUYỆN………………………................

 

VIỆN KIỂM SÁT ……………………………………………

 

Họ và tên tôi: ……………………………….…… Sinh ngày: ………………..

 

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………...

 

Ngày cấp: ...…./…..../……. Nơi cấp: Công an tỉnh…………............................

 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….……………………………

 

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………......

 

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

 

Ông (bà): …………………………………………...Sinh ngày: ………………

 

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………

 

Ngày cấp: ...…./…..../……. Nơi cấp: Công an tỉnh…………............................

 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………….……………....

 

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………......

 

 ông (bà) ……………….. đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi gồm ………................................................................

 

Sự việc cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………….………………..............................................................................

……………………………………………………………………………………………….………………...............................................................................

…………………………………………………………………………………………………….…………..............................................................................

……………………………………………………………………………………………….………………...............................................................................

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Ông (bà)…………………..…….. đã có hành vi gian dối lợi dụng niềm tin nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản nói trên của tôi.

 

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Ông (bà)………………....đã chiếm đoạt tài sản có giá trị là ……………..............triệu đồng của tôi.

 

Hành vi của Ông (bà) ………………. có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - qui định tại khoản Điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo Ông (bà) ………………….. Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

 

- Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử Ông (bà) ……………….. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

- Buộc Ông (bà) ………………….. phải trả lại tiền cho tôi.

 

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

 

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

 

 

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

 

TẢI/DOWLOAD MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn tố cáo (lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388