Đơn trình báo (về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn trình báo (về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Ngày đăng : 03/02/2020 - 4:18 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

ĐƠN XIN TRÌNH BÁO

 

Kính gửi : CÔNG AN QUẬN/HUYỆN……………………………………...

 

Tôi tên là : ……………………………………………………….....................

 

CMND số : …………………………………………………….…....................

 

Thường trú tại: ……………………………………………………….................

 

Điện thoại liên hệ:.................................................................................................

 

Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:

 

Thứ nhất: ...............……………………………………………………………...

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

Thứ hai:...............……………………………....……………………………......

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên tôi đã yêu cầu Ông (bà)..............................thực hiện nghĩa vụ theo thoả thuân và yêu cầu trả lại tài sản, tuy nhiên Ông (bà) đã không thực hiện.

 

Như vậy, hành động của Ông (bà).............…………… chứng tỏ chị ta đã có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi…………………….từ trước (……………………) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

 

Để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi …………….., ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến quyền tài sản của công dân.

 

Nay tôi đề nghị Q cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

……………………………………………………………….............………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………..............…………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………….............…………

Tôi Xin chân thành cảm ơn.

 

Tài liệu kèm theo:

 

 

.........................., ngày …. ...tháng ….....năm……

 

 

Người làm đơn

TẢI/DOWLOAD MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn trình báo (về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388