Đơn xin nghỉ thai sản của chồng (khi vợ sinh con)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn xin nghỉ thai sản của chồng (khi vợ sinh con)

Ngày đăng : 11/02/2020 - 8:13 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Công ty ……………

 

- Phòng hành chính nhân sự

 

- Trưởng bộ phận …………..……… 

Tên tôi là:…………………........……..………......……………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:…………………………….........................….. Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND:...................................... Ngày cấp................................ Nơi cấp....................

Địa chỉ hiện tại:...................................................................................................................

 

Hiện nay, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là…..

 

Để đảm bảo sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

 

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../.....đến ngày....../…../…..

 

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……..................................... hiện đang công tác tại…................................................

 

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

..........., ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn
.................................

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn xin nghỉ thai sản của chồng (khi vợ sinh con)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388