Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Ngày đăng : 25/02/2020 - 8:04 AM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)......................

 

Tên tôi là:............................................................ Sinh năm:...............................

 

Nghề nghiệp:..........................................................................................................

 

Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................

 

Tạm trú:.................................................................................................................

 

Điện thoại liên hệ:..................................................................................................

 

Tại bản án, quyết định:.................................................

ngày......tháng......năm............của Tòa án nhân dân............................................

 

Về phần con chung:..............................................................................................

 

Hiện con chung đang ở với anh (chị)..........................................là trực tiếp nuôi dưỡng.

 

Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................

 

Tạm trú:.................................................................................................................

 

Điện thoại liên hệ:................................................................................................

 

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:..........................................................................

 

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:...........................

                                                                                    ........., ngày...tháng....năm....

                                                                                           Người làm đơn

                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388