Hợp đồng thuê xe du lịch đưa đón khách

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Hợp đồng thuê xe du lịch đưa đón khách

Ngày đăng : 06/02/2020 - 1:33 PM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE DU LỊCH

(Số: ……………./HĐCTXDL)

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., 

 

Tại ……………………………………………...

 

Chúng tôi gồm có:

 

BÊN CHO THUÊ XE (BÊN A): ………………………………………………………………

 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

 

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

 

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

 

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………….

 

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………..

 

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………… làm đại diện.

 

BÊN THUÊ XE (BÊN B): ………………………………………………………………………

 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

 

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

 

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………

 

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………

 

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………… làm đại diện.

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: SỐ LƯỢNG XE VÀ THỜI GIAN THUÊ

Số lượng xe:…………………………………………………………………………………………

Loại xe: ………………………………………………………………………………………………

Thời gian thuê từ ngày …..…./…......./……...đến ngày………../…..…./……..

Thời gian đón khách lúc:……………………….. trả khách lúc …………………................

Lịch trình: ……………………………………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 2: THỂ THỨC THANH TOÁN

Thanh toán bằng tiền mặt (  ) hoặc chuyển khoản (  )

Giá thuê: ……………………… bằng chữ ………………………………………………

Giá trên ……… bao gồm thuế VAT.

Số tiền đặt trước ……………………….……………. còn lại ………………………………

Chi phí: Cầu phà, bến bãi do bên ……....chịu; Ăn nghỉ của lái xe do bên …….........chịu.

 

ĐIỀU 3: CAM KẾT CHUNG

3.1. Sau khi ký hợp đồng, Bên B muốn thay đổi địa điểm và thời gian đón phải báo trước cho Bên A trước ………. giờ.Trong trường hợp xe đã đến đia điểm đón khách, nhưng phải về không thì Bên B phải thanh toán ……… % tổng giá trị hợp đồng.

 

3.2. Bên A đảm bảo xe tốt, đúng chủng loại khách yêu cầu, đảm bảo đón khách đúng giờ, lái xe phục vụ tận tình, xe đảm bảo có đầy đủ bảo hiểm cho hành khách theo đúng quy định .

 

3.3. Lái xe có quyền từ chối vận chuyển vượt quá số người theo quy định, không đi vào đường cấm, đường chật hẹp, nguy hiểm, không vận chuyển hàng hoá, hành lý, hàng quốc cấm trái pháp luật.

 

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B


TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Hợp đồng thuê xe du lịch đưa đón khách

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388