Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày đăng : 17/03/2020 - 8:32 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*  *  *  *  *

 

THÔNG BÁO

 

(V/v chấm dứt hợp đồng lao động)

Kính gửi: Ông/Bà…………………………………………..

 

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

 

Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012;

 

Căn cứ Quyết định 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra;

 

Căn cứ Biên bản cuộc họp:……………ngày……/……./……..về việc thông báo cho người lao động về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng;

 

Căn cứ Hợp đồng lao động số:…………… ngày …… tháng .….. năm…. (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty ………………………..(sau đây gọi là “Công ty”) với ông/bà …………………(sau đây gọi là “Người lao động”);..

 

Dịch bệnh viêm phổi do virut Covid – 19 đang diễn biến vô cùng phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động của công ty; dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng Công ty buộc phải thu hẹp việc sản xuất. Do đó, 

Công ty xin thông báo nội dung như sau:

 

1. Chấm dứt hợp đồng với ông/bà:……………………………………………

 

Chức vụ/Vị trí việc làm: …………………………………...............................

 

2. Thời gian: Kể từ ngày ..…/……/……

 

3. Lý do về việc chấm dứt hợp đồng: Công ty buộc phải thu hẹp kinh doanh, sản xuất dù đã cố gắng tìm mọi biện pháp khắc phục vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi do virut Covid-19 gây ra

 

4. Trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, các loại hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công việc tại công ty.

 

5. Trong thời hạn 07 ngày đến tối đa 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty sẽ thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến người lao động mà công ty chưa thanh toán. Đồng thời, xác nhận và trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cùng các loại giấy tờ khác đã giữ của người lao động.

 

Trên đây là thông báo của công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông/bà: …….…………...  Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

 

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Ông/bà: …………(thực hiện);

- Phòng: …………(thực hiện);

- Lưu: VT.

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388