Văn bản cam kết tài sản riêng (vợ/chồng)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Văn bản cam kết tài sản riêng (vợ/chồng)

Ngày đăng : 13/02/2020 - 8:07 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

 

Hôm nay, ngày  ……  tháng …….… năm ………., tại …………………………….…………….

 

Tôi là : ................................ Sinh năm: .....................                                 

 

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số: ....................... cấp ngày ....................... tại ...........................

 

Hộ khẩu thường trú tại: ...............................................................................................................

 

Và chồng/vợ tôi là ông/bà: ............................. Sinh năm: ....................                                

 

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số: ....................... cấp ngày ....................... tại ...........................

 

Hộ khẩu thường trú tại: ..............................................................................................................

 

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số ...... quyển số ...... do UBND ....................... cấp ngày ......................

 

Bằng văn bản này tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

 

1. Ông ........................... là chủ sử hữu ………………………………………………................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Bằng văn bản này, tôi xin cam kết như sau: 

 

- Tài sản nêu trên là do chồng/vợ tôi – ông/bà ................................ dùng tài sản riêng của mình để mua, tôi không có bất cứ một sự đóng góp nào vào việc tạo lập khối tài sản nêu trên. 

 

- Việc cam kết tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập văn bản cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

 

- Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng sự thật;

 

-Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;

- Nội dung của văn bản cam kết theo đúng qui định pháp luật, đạo đức xã hội;

 

- Tôi đã đọc lại văn bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này.

 

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)


TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Văn bản cam kết tài sản riêng (vợ/chồng)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388